Pathfinder

Pathfinder-missionen var en af NASAs sparemissioner som kun kostede 150 millioner $ hvilket svarer til 1/4 af hvad Viking-sonderne kostede, og missionen gik ud på at en lander skulle afprøve en helt ny landingsteknik og at den skulle medbringe en rover altså en lille bil.
Landeren blev sendt af sted med en delta-2 raket d. 4. december 1996 kl. 6.58 om morgenen, og den landede på Mars d. 4. juli 1997 kl. 16.57. Da Pathfinder blev sendt af sted, var det 20 år si-den at U.S.A. havde sendt en af sted sidst, da det var Viking-sonderne.
Landingen foregik sådan at Pathfinder-sonden gik gennem atmosfæren med en fart på 7,5 km/s og en vinkel på 14,8 garder. Hvis sonden havde stødt på atmosfæren med fladere vinkel ville sonden slå smut over atmosfæren og hvis det havde været en stejlere vinkel, ville sonden ikke have tid til at foretage de nødvendige procedurer for at foretage en sikker landing.
Da sonden styrtede gennem atmosfæren, blev den beskyttet mod varmen fra gnidningsmodstan-den af sit varmeskjold som på samme tid sænkede sondens fart fra 7,5 km/s til 400 m/s.
Faldskærmene med en diameter på 16 meter blev slået ud ca. 2-3 minutter efter første kontakt med atmosfæren, og det er mellem 5 og 11 km. over overfladen, og de skal bringe farten ned på 65 m/s, og det er de samme faldskærme der blev brugt under Viking-missionerne.
20 sekunder efter at faldskærmene blev slået ud, blev varmeskjoldet skudt fra sonden og 32 se-kunder før landingen altså i en højde på 1,5 km. blev højdemåleren aktiveret.
8 sekunder før landingen i en højde på 300 km. blev airbagsne pustet op, og sonden tog et frit fald på 12 m hvorefter den lavede mindst 15 hop på overfladen.
Da landerens instrumenter fandt ud af at den stod fast og stille blev airbagsne tømt for luft, og det tog hele 64 minutter.
Den landede i et område der hedder Ares Vallis, og den var konstrueret således at den kunne bli-ve slået ud så og roveren kunne forlad rampen lige meget hvordan den landede.
Roveren der var med landeren blev kaldt for Sojourner og den havde seks hjul, og den var 28 cm. Høj, 63 cm. Lang og 48 cm. Bred, og den rullede ned fra rampen med en tophastighed på 0,4 m/min d. 6. juli 1997 kl. 5.40 om morgenen.
Roveren blev styret manuelt fra Jorden ved hjælp af billeder fra roveren og landeren, og det tog 10-15 minutter før man kunne se hvad der skete når man gav den en instruks.
Roveren arbejdede ligesom landeren på solceller, og dens solceller sad på taget som man også kan se på billedet nedenunder. Solcelleren producerede normalt 16 W og da roveren kun skulle bruge 10 W blev det resterende gemt på batterier.
Roverens hjulspor bliver brugt til at måle overfladens konsistens ved hjælp af sensorer i hjulene og støvsensorer på siden af roveren.
Udover et kamera og vejrudstyr har roveren også et røntgen spektrometer som skal måle den kemiske sammensætning i omgivelserne.
Man mistede kontakten med Pathfinder d. 27. september 1997, og man er ikke helt sikker på, hvad grunden var til at man mistede kontakten, men man tror at det var et hul på batteriet.

Pathfinders landing

Roveren ved siden af stenen Yogi

Roveren på Mars