Viking

Viking-missionerne bestod af Viking 1 og 2, og de bestod begge af en lander(landingsfartøj) og en orbiter (satellit).
Viking missionerne var de første missioner med en lander altså et fartøj som lander på Mars for at tage billeder eller måle diverse ting som temperaturer, atmosfæretryk, vind, seismiskebevæ-gelser eller jordprøver.
Formålet for disse missioner var at tage kvalitets nærbilleder som ikke kunne tages fra satellitter og at karakteriserer strukturen af overfladen samt at finde tegn på liv på Mars.
Viking 1 og 2 blev affyret som de fleste Mars-missioner Cape Canaveral i Florida henholdsvis d. 20. august 1975 og d. 9. september 1975, og hvert fartøj vejede 3527 kg. med fuld tank.
Selvom at Viking-missionerne er nogle gamle missioner tog de billeder af 97 % af Mars' over-flade, og derfor er det den dag i dag stadig det mest komplette kort over Mars.
Før man skilte orbiteren og landeren ad sådan at landeren kunne lande, tog man for en sikker-hedsskyld billeder af det sted hvor at den skulle lande. Det viste sig også at være en god ide, da man opdagede at det forud bestemte landingssted var alt for risikabelt, og derfor fandt man ved hjælp af orbiterne nye landingsteder.
I virkeligheden var det meningen at disse missioner kun skulle være i gang i 90 dage hver, men da de nåde de 90 dage, kunne man godt se at de kunne blive ved i meget længere tid som f.eks. Viking 1's orbiter som var i drift i næsten 4 år.

Orbiterne og Landerne

Orbiteren er en satellit der udover at tage billeder af Mars' overflade også fungerer som relæsta-tion mellem landeren og Jorden d.v.s. at den forstærker signalet fra landeren til Jorden. Viking-missionernes orbitere vejede 900 kg stk., og de bestod af en kasse på 1,57 x 1,23 m. som der så var placeret 4 vinger på med 2 solfangere på hver. Da vingerne var slået ud målte de 9,75 m. fra vingespids til vingespids, og der sad i alt 34.800 solceller på solfangerne som producerede 620 w som blev gemt på batterier. Landerne vejede 900 kg stk.

Herover ser du en af Viking Landerne.

Herover ser du en af Viking Orbiterne.

VIKING 1

Missionen Viking 1 blev sendt af sted d. 20. august 1975 fra Cape Canaveral i Florida.
Efter 304 dages rumrejse begyndte orbiteren at sende billeder til Jorden, og det var 5 dage før den og landeren gik i kredsløb om Mars som de gjorde d. 19. juni 1976.
Efter en måned i kredsløb nemlig d. 20. juli 1976 kl. 8.51 om morgenen, skiltes orbiteren og lan-deren for at landeren kunne begynde sin nedstigning mod Mars' overflade.
Da de var blevet skilt drønede landeren gennem Mars' atmosfære med 4 km/s, men den havde selvfølgelig et varmeskjold som beskyttede den mod gnidningsmodstanden fra atmosfærens molekyler.
Da landeren var 6 km. over Mars' overflade havde den sænket sin fart ved hjælp af sit varme-skjold til 250 m/s, og så var det tid til at folde de store faldskærme ud som hver havde en diame-ter på 16 m. Syv sekunder senere skød landeren sit tunge varmeskjold af, og 8 sekunder efter det blev dens tre landingsben slået ud.
På 45 sekunder havde faldskærmene sænket landerens fart til 60 m/s og da den kun lå 1,5 km over overfladen, startede den sine bremseraketter hvor efter den 40 sekunder senere dumpede ned på overfladen med en hastighed på 2,4 m/s, og den landede vest for området Chryse Planitia.
Det første billede som man modtog, fra landeren var 25 sekunder efter landingen og da man ville afprøve om seismometeret som skulle måle indre rystelser i Mars, virkede det ikke. Da man så ville afprøve om den lille arm på landeren virkede, sad den fast så det tog 5 dage at ryste den løs, men udover det virkede alt som det skulle.
Ud over de førnævnte instrumenter havde landeren også en vejrstation med som målte vindha-stigheder helt op til 120 km/t mens orbiteren tog billeder af sandstormene.
Orbiteren blev ved med at tage billeder af Mars indtil d. 17. august 1980 efter den havde taget ca. 1400 billeder af Mars.
Landeren blev ved med at være aktiv indtil d. 13. november 1982, og det var p.g.a. en fejl fra jordens kontrolrum at man mistede kontakten.

VIKING 2

Missionen Viking 2 blev sendt af sted d. 9. september 1975 fra Cape Canaveral i Florida.
Efter 333 dages rumrejse begyndte orbiteren at sende billeder til Jorden, og den samt landeren gik i kredsløb om Mars d. 7. august 1976.
Da orbiteren og landeren havde svævet i kredsløb om Mars i ca. en måned, nemlig d. 3. septem-ber 1976 skiltes de, og landeren landede samme dag, og det var kun ca. 200 meter fra krateret Mie som ligger i et område der hedder Utopia Planitia.
Nedstigningen og landingen foregik præsis som ved Viking 1, men på denne mission virkede det hele perfekt.
Orbiteren blev lukket d. 28. juli 1978 efter at den havde taget 706 billeder af Mars' overflade. Man mistede kontakten med landeren p.g.a. et dødt batteri d. 11. april 1980 efter at den havde taget 1281 billeder.