Liv på Mars ?

Der er fundet tegn her på Jorden på at der har eksisteret liv på Mars for mere end 3,6 milliarder år siden ved at man har fundet en meteorit på Antarktis som er blevet kaldt for ALH84001.
Meteoritten blev fundet i det såkaldte Allan Hills område ved Sydpolen, og det skete d. 27. de-cember 1984 af Roberta Score der var med et amerikansk forskerhold under programmet ANS-MET (Antartic Search for METeorites) som blev startet i 1977 af National Science Foundation.
Det var en relativt godt bevaret meteorit da den landede i sne på Antarktis og den var 17 cm. Høj, 9,5 cm. Lang, 6,5 cm. Bred og den vejede 1,930 kg.
Da den blev fundet havde den en spejlblank sort, og forskerne syntes at den var særlig spænden-de da den var grøn under skorpen. Da den kom i et laboratorium var den dog mere grå end grøn, og strukturerne i den var ikke større end fra 20 til 100 nanometer (1 nanometer er 1 milliardtedel af en meter) brede. Grunden til at forskerne er så sikre på at meteoritten stammer fra Mars, er at den indeholder spor af de luftarter som findes i Mars' atmosfære, som en af Viking-sonderne målte 1976. Beviserne på at der kan have været liv på Mars, stammer fra nogle forsteninger i meteoritten som ligner bakterier, og der var også nogle krystaller til stede som jordiske bakterier producerer når de dør og nedbrydes.
Der er alt i alt fundet 12 meteoritter på Jorden som stammer fra Mars hvoraf den første blev fun-det i Frankrig d. 3. oktober 1815, og ellers er næsten alle de andre fundet på Antarktis.

I belive !!!