Månerne

Mars har to måner hvoraf Phobos (græsk = rædsel) er den største med en diameter på 28 km. og en brede på 20 km. og Deimos (græsk = skræk) er den mindste med en diameter på 16 km og en brede på 12 km..
Phobos' afstand til Mars er 9.379 km. og dens omløbstid om Mars er 7,65 timer. Phobos er dæk-ket af kratere hvoraf det største ligger for enden af den, og det kan man b.l.a. andet se på billedet her under. Under kommende bemandede missioner i fremtiden skal Phobos måske virke som holde eller rumstation.
Deimos' afstand til Mars er 23.436 km. og dens omløbstid om Mars er 30 timer og 18 minutter. Deimos er ligesom Phobos dækket af kratere, men Deimos' er slet ikke lige så store da det stør-ste har en diameter på 3 km.
Man mener at de to måner er asteroider som er indfanget af Mars kredsløb under et kæmpe me-teornedslag, og de blev begge opdaget af astrologen Asaph Hall i 1877.

Herover ser du Phobos.

Herover ser du Deimos.