Mars

Mars er den fjerde planet i solsystemet ud fra solen og en af de mindste da dens diameter "kun" er 6.787 km hvilket kun er lidt over halvdelen af Jordens som er 12.756 km. Mars vægt er "kun" 6.419 kg. med tyve nuller bagefter hvorimod Jordens er hele 59.736 kg med 20 nuller bagefter, og det vil sige at Jordens vægt er næsten 10 gange større end Mars. Man er næsten sikker på at Mars har en brændende jernkerne i midten med en radius på mellem 1300 km. og 2000 km. i radius og hvis det er tilfældet vil nogle af vulkanerne stadig være aktive.
Mars atmosfære består af 95,3 % kuldioxid (CO2), 2,7 % nitrogen(N2), 1,6 % argon(A) og sølle 0,4 % ilt(O2) hvoraf det meste er bundet til kulstof. Der findes faktisk en atmosfære om Mars, men den er bare så tynd at atmosfæretrykket er 100 gange mindre end Jordens, og det er også af den grund at der ikke findes vand i fri form på Mars da det fordamper for hurtigt.
Klimaet på Mars er selvfølgelig noget koldere end på Jorden da Mars befinder sig længere væk fra solen nemlig 227.940.00 km. hvoraf det er 52,5 %længere end Jordens afstand til Solen. Det kolde klima og de store temperatursvingninger har nok også noget at gøre med at Mars' landskab er bart og tørt, og derfor kan varmen ikke oplagre sig i f.eks. vandet i havene som vi kender det fra Jorden. Temperaturen på Mars svinger fra -140 grader C til + 27 grader C, og gennemsnit-stemperaturen ligger omkring -23 grader.
Mange tror at rummet er helt vindstille, men det er bestemt ikke tilfældet på Mars da man har observeret sandstorme, og en af Viking-sonderne målte vindstyrker helt op på 120 km/t.
Som du læste før er der ikke vand på Mars i flydende form, men det findes faktisk bare som permafrost ved polerne, som også findes på Jorden i f.eks. Sibirien.
Navnet Mars kommer fra en af de græske guder nemlig krigsguden Mars som blev tilbedt på samme tid som f.eks. Hercules.
Mars bliver kaldt "Den Røde Planet" p.g.a. af dens lidt rødlige farve som opstår fordi der findes jernforbindelser i overfladen, der binder sig til den sidste ilt i atmosfæren sådan at der skabes en slags rust.
Mars bevæger sig ligesom Jorden rundt om Solen, men Mars tager 687 dage om det hvorimod Jorden tager 365,25, og det vil sige at et Marsår er 687 dage. Et døgn på Mars er 24 timer, 37 minutter og 23 sekunder og på Jorden er det som bekendt 24 timer.
Mars' landskab kan faktisk deles op i to nemlig den nordlig og sydlige halvkugle som bliver delt ved den enorme kløft "Valles Marineris" som er 4000 km. lang, nogle steder op til flere 100 km. bred og op til 6 km. dyb.
Den nordlige halvkugle består af enorm enorme vulkanske sletter hvoraf den højeste vulkan er 27 km. høj og hedder Arsia Mons. Den bredeste vulkan på Mars hedder Olympens bjerg (Olympus Mons), og den er 25 km. høj, har et tværmål på 600 km., og dens vulkanske kegle er 80 km. bred. Man har ikke observeret vulkaner i udbrud på Mars endnu, men en skønne dag er man nok heldig da man har fundet tegn på udbrud som at Mars' nordlige halvkugle ikke er dækket af meteorkratere, og det har nok noget at gøre med at de er dækket af vulkanskeaflejringer.
Mars' sydlige halvkugle er i modsætning til den nordlige dækket af meteorkratere, men ingen vulkaner og det forstærker beviset fra før.
Ved begge poler findes der nogle store isflader af permafrost som er en blanding af kuldioxid og almindelig is, og engang imellem smelter lidt af det så der opstår vand, men det fordamper hur-tigt igen.
I området Cydonia findes en 1,6 km. lang klippe som også er kendt som "The face of Mars", og det navn har det fået fordi det ligner et abeagtigt hoved. I 1976 da man modtog billedet fra en af Viking-sonderne var man sikre på at det var forhistoriske Marsboerer som havde bygget den for at fortælle "sådan så vi ud", men nu mener forskere at det var lyspåvirkninger der skabte former-ne i klippen.

"The Face of Mars"

Vulkanen "Olympus Mons"

Stenen "Yogi"

Revner i overflden der forhåbentligt stammer fra en gammel flod.

Meteorkraterer

En smuk solnedgang på Mars